Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Λάμπρος Λουκά (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99473631
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Nίκος Καρατζιάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99487964
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Συμεού
Τηλέφωνα: 99609672
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Καρατζιάς
Τηλέφωνα: 99408206
   
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Ηλία
Τηλέφωνα: 99448181
   
Ονοματεπώνυμο: Ανθή Ττίκκου
Τηλέφωνα: 99773208
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Κύλινδρος
Τηλέφωνα: 99882810
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστόφορος Πιτταρά
Τηλέφωνα: 99744245
   
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Καλλονάς
Τηλέφωνα: 99446485
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Χαρούλα Χαραλάμπους (Γραφέας)
Τηλέφωνα: 22542888
   
 
   
   
   
   
   
   Print